Kontakt

športové povrchy

a detské ihriská

Realizujeme nové a rekonštruujeme opotrebené

Vyberte si z našej širokej ponuky
vnútorných a vonkajších
športových povrchov

VNÚTORNÉ športové povrchy

Pre výber správnej športovej podlahy je nutné zohľadniť viacero požiadaviek. Medzi najdôležitejšie patria:

 

  • kvalitatívna úroveň športov (napr. rekreačný šport, vrcholový šport)
  • prevažný druh športovej činnosti (hádzaná, futbal, stolný tenis apod.)
  • náklady na realizáciu a prevádzkové náklady
  • estetický vzhľad

 

Na základe týchto požiadaviek možno navrhnúť optimálnu podlahu, ktorá by mala spĺňať tieto kritériá:

 

  • súčiniteľ šmykového trenia (šmykové vlastnosti) v požadovanom rozsahu
  • požadovanú pružnosť (vyjadrená súčiniteľom KA55)
  • charakter pružných vlastnosti (bodovo alebo plošne odpružená podlaha)
  • primerané obstarávacie náklady
  • minimálne náklady na údržbu a dostatočná životnosť

drevené

Podľa materiálu nášľapnej vrstvy rozdeľujeme na jednovrstvové s parketovými vlysmi a drevenú podlahu s viacvrstvovými parketami...

PVC

Povrchy na báze umelých hmôt (z PVC a kaučuku, polyuretánov a z prírodného linolea...

VONKAJŠIE športové povrchy

Výber optimálneho športového povrchu nie je jednoduchý. Pre výber vonkajšieho športového povrchu je potrebné poznať prevažujúci druh športu a výkonnostnú úroveň. Nezanedbateľným faktorom je tiež finančné hľadisko.

umelé trávniky

Umelá tráva  zaznamenáva v súčastnosti
vo Východnej a strednej  Európe najväčší rozmach. Hlavným dôvodom je veľmi dobrý pomer medzi úžitkovými vlastnosťami a cenou. O niečo vyššie obstarávacie náklady (v porovnaní s antukou) sú vyvážené minimálnymi prevádzkovými nákladmi...

gumový granulát

Povrchy z gumového granulátu sa obľúbené najmä v Západnej Európe, ale ich obľuba a podiel aj u nás veľmi rýchlo rastie (najmä na úkor umelých tráv). V laickej verejnosti sa jednému typu z tejto kategórie hovorí tartan. Využívajú sa najmä na atletické dráhy, a v súčastnosti už aj na tenis a viacúčelové ihriská...

DETSKÉ ihriská

Našu ponuku sme rozšírili aj o realizáciu a rekonštrukciu detských ihrísk. Spolupracujeme pri dodávke prvkov detských ihrísk s poprednými výrobcami. Prvky detského ihriska vieme navrhnúť podľa veku detí, veľkosti plochy, kde je možné umiestniť detské ihrisko a podľa Vami požadovaných požiadaviek. Detské ihriská môžu byť určené nielen pre deti, ale aj pre mládež, či seniorov.

 

Pri výbere a realizácii detského ihriska je prvoradá bezpečnosť jednotlivých prvkov ihriska a dopadových zón. Podľa maximálnej výšky pádu (od 0,9 m) sa navrhuje dopadová zóna, ktorá môže byť z okrúhleho kameniva, gumových rohoží, EPDM granulátu, umelej trávy a pod.

 

Obráťte sa na nás, určite Vám pripravíme zaujímavú ponuku.

>

 

 

info@darien.sk

IČO: 36 583 740

IČ DPH: SK 2021881697

Číslo účtu ČSOB: 4001669759/7500

IBAN  SK65 7500 0000 0040 0166 9759

Zápis v OR OS Košice 1, vložka 15367/V